brzeska 12

Praskie kapliczki zwane kościółkami podwórkowymi w większości powstały podczas II Wojny Światowej. Mieszkańcy, w swoich małych społecznościach, dbali o duchową przestrzeń wspólnie modląc się na podwórkach. Ta, pomalowana na szary kolor murowana kapliczka z metalowym daszkiem powstała na ulicy Brzeskiej w 1944 roku z inicjatywy Antoniego Korbuta. Cement na jej budowę pomagała mu wozić tramwajem 14-letnia wówczas córka, Halinka. Imię Antoniego Korbuta widnieje wśród budowniczych Trasy W-Z.

technika

wymiary

cena

dostępność

Za obraz „Brzeska 12” Marcin Kędzierski został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego – Warszawski Pejzaż 2014 w kategorii Osobliwości Warszawy

Kapliczki Pana Jezusa i Matki Bożej

są od dawna przedziwną ozdobą i natchnieniem w pejzażu Warszawy, innych miast i wiosek. Wszędzie gdzie się pojawiają stanowią doskonałe spełnienie każdego krajobrazu, i konsekwentnie, tam gdzie ich brak przestrzeń zionie pustką.

galeria prac

o twórcy

MARCIN KĘDZIERSKI

Zadebiutował na przełomie wieku w latach 1998-2001. Interesuje się miastem i jego mieszkańcami. Banalne sceny warszawskie nadają egzystencjalnego charakteru prostym bohaterom jego obrazów. W 2004 r założył Grupę Miejską, komentującą życie miasta, a w 2014 Bractwo św. Franciszka, inicjatywę artystyczną mającą ambicje sięgać sfery mistycznej. Uważny obserwator ludzi, przyrody, w których poszukuje inspiracji i obecności Boga. Szczególnie ceni malarstwo Andrzeja Wróblewskiego, Edwarda Hoppera i Jarosława Modzelewskiego.