Chrzest w jordanie

Obraz należy do małego cyklu prac, w którym refleksje artysty krążyły wokół kosmosu i ikon. To właśnie one są główną inspiracją dla Łukasza Kolmana; ale Jego ikony nie zostały napisane wedle obowiązujących od wieków wzorców ikonograficznych, to raczej inspiracja ich  mistagogicznym charakterem. Ważny jest dla Niego również jej sposób malowania, który objaśnia słowami – od ciemności do jasności, do światła właśnie.

Praca wykonana w technice własnej; jest to akryl na papierze naklejony na płytę pilśniową. 

technika

wymiary

cena

dostępność

galeria prac

o twórcy

Łukasz kolman

Ukończył z wyróżnieniem Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego. W swojej twórczości sięga wyłącznie po tematykę religijną. Gdy maluje prace inspirowane ikonami, zawsze przyświecają mu hasła jak Miłość, Wiara i Nadzieja. Skupia się na aspektach metafizycznych czy też magicznych, znamionujących twórczość prymitywną (np. z obszaru starożytnego Egiptu lub Czarnej Afryki).
Słowa Jerzego Nowosielskiego: „Malarz posłany jest na dno piekła, żeby je swoim malarstwem zbawić, uświęcić” uważa za najważniejszy cel malarstwa i całej sztuki.

"Zależy mi, aby obrazy uobecniały boskie spojrzenie: nieskończone, bez dna, umiejscowione na granicy świata i zaświatów, chaosu i kosmosu, śmierci i miłości."
Łukasz Kolman