ogród św. rity (tryptyk)

Praca ma charakter symboliczny. Niektóre elementy wykonano złotym tuszem. Drobiazgowo opracowane dekoracyjne detale kontrastują z geometryczną formą okręgu w centrum obrazu.

Tworząc pracę Artystka kierowała się osobistym doświadczeniem religijnym związanym z postacią świętej. 

technika

wymiary

cena

dostępność

galeria prac

o twórcy

Joanna nalepa

Dyplom z malarstwa z wyróżnieniem otrzymała u prof. Romualda Oramusa w 2010 r. Inspiracji szuka w przyrodzie, sztuce sakralnej, współczesnej i sepulkralnej różnych epok. Członkini krakowskiego oddziału ZPAP i stacji badawczej outsider art, z którą ściśle współpracuje. Tworzy i prowadzi warsztaty twórcze. Spełnia się jako pedagog a spośród licznych sukcesów wymienia docenienie pracy twórczej swoich uczniów. Dla Joanny malarstwo jest wielką pasją. Odnajduje w nim radość, podobnie jak w uczeniu czy w szczęściu drugiego człowieka. 

Maluje portrety, martwe natury, motywy vanitas i abstrakcje. Również na zamówienie.

"Sztuka ma sens, jeśli przekazuje prawdy uniwersalne i odnosi się do wartości."
Joanna Nalepa