Tajemnica Krzyża

 Założenie kompozycyjne wynika z kształtu krzyża. „Tajemnica Krzyża”  to komunikat malarski, który nie ilustruje krzyża jako przedmiotu kultu. Ukazuje sens Krzyża, na którym zawisło Ciało Zbawiciela Świata Jezusa Chrystusa. Pozioma czerwona belka, czyli ramiona Krzyża  – to granica, którą należy pokonać, aby doświadczyć zbawienia, czyli wyzwolenia z piekła tego świata; wejścia ponad horyzont doczesności. Pionową belkę tego wizualnego wywodu tworzy człowiek, który wykonuje ruch wstępujący – ku górze. Mocą Zmartwychwstałego Chrystusa dźwiga się z otchłani własnego grzechu; czeluści swojej wewnętrznej śmierci. W pionie trzyma go zbawcza męka Jezusa – czerwona belka. Wspiera się na niej; dzięki niej może utrzymać pion. Jego kręgosłup jest czerwony, bo od teraz jego kręgosłupem jest Krzyż, który jest przejściem do Nieba; jest rodzajem drabiny. Ten sam człowiek stojąc na stopniu Krzyża został ubrany w białą szatę zbawienia. Obraz ukazuje prawdę, że zbawienie, czyli akt wyrwania człowieka z piekła na ziemi jest darmo dane człowiekowi. Ukazuje również, że bez decyzji pójścia za Chrystusem Zmartwychwstałym drogą rezygnacji z grzechu – pragnienia wydobycia się z ciemności, człowiek nie doświadczy wyzwolenia.

 

 

technika

wymiary

cena

dostępność

galeria prac

o twórcy

elżbieta wasyłyk

Malarka, poetka, teoretyk sztuki, dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureatka nagrody ZPAP 23 Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie oraz Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za całokształt pracy twórczej w dziedzinie sztuki. Twórczyni rozległej polichromii w kaplicy kościoła Bożego Ciała w Szczecinie, płócien dla kaplicy MB Saletyńskiej i polichromii w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Autorka czterech tomików poezji. Jej prace znajdują się w m.in. w zbiorach Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach.

fot. Paweł Semenowicz