Tłum

(…) Wspólnota uczniów podąża chwiejnym krokiem tak, jakby „upili się młodym winem”. To skojarzenie zabiera nas do „sali na górze”, w której podczas Pięćdziesiątnicy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Ten moment to początek historii Kościoła, czyli pielgrzymującej wspólnoty, którą przepełnia miłość. Jeszcze dwie jej cechy zostały uchwycone w tym dziele: jedność, możliwa wyłącznie dzięki wspólnej uczcie przy stole Pana, oraz ufność, zwizualizowana przez ustawienie brązowej rzeźby na wypolerowanym kamieniu, który przypomina tafle jeziora – jego wzburzenie oddaje brzeg dolnej krawędzi „ołtarza”. Kościół, który ufa Chrystusowi, podobnie jak Piotr podczas burzy na jeziorze śmiało odpowiada na Jego wezwanie: „Przyjdź!”. Wciąż idą za Nim tłumy.*

 *Fragment interpretacji Karoliny Staszak, Kościół na wodzie,
 „W drodze” 2020, nr 1, s.135.

technika

wymiary

cena

dostępność

galeria prac

o twórcy

karolina koch

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Zajmuje się głównie małą forma rzeźbiarską chociaż tworzy również prace w większej skali. Razem ze swoim mężem prowadzi pracownię KOCH STUDIO. Inspiracji szuka w Piśmie Świętym, twórczości innych artystów oraz naturze z jej niepowtarzalnością. Spośród licznych sukcesów Artystki można wymienić pierwsze miejsce w konkursie Call4Arts zorganizowanym przez Fundację 4 Style, wspierającą młodych artystów (2016) czy I Wyróżnienie Honorowe podczas III Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego (2015). Żona. Mama. Radość sprawia Jej podążanie za swoim powołaniem.

"Stuka ma sens, jeśli nie zatrzymuje się na sobie ale odsyła dalej. Jest jedynie zaczątkiem.”
Karolina Koch