W domu II

Artystka nawiązała do ideii obrazów rozdwojonych, które pojawiły się jako reakcja na ikonoklazm panujący w Niderlandach w czasie reformacji tj. połączenie martwej natury ze scenami religijnymi.

Obraz jest pozornie rodzajem inwentaryzacji przedmiotów, które  towarzyszą autorce, ale poprzez nie snuje refleksję na temat ewangeliczny.

Figura Maryji z małym Jezusem zajmuje najważniejsze miejsce i jest powodem światła w obrazie. Motyw kielicha napełnionego czerwonym winem jest nie tylko przywołaniem wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Szklanka z czystą wodą nawiązuje do słów Chrystusa: kto spragniony jest, niech przyjdzie do Mnie i pije; przywołuje jednocześnie rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni. Ustawiona obok kielicha z czerwonym winem kojarzy się Krwią i Wodą , które wypłynęły z boku Jezusa. Tą częstą sytuację wizualną na stole, który stoi przed oknem z zewnętrznymi żaluzjami (stąd pasy w tle) w mieszkaniu artystki został wprowadzony do kompozycji, aby utrwalić to co najistotniejsze w codzienności. Figura Maryi z Jezusem (w rzeczywistości) stoi powyżej, na witrynie. Dzbanek i filiżanka akcentują wagę spotkania.

technika

wymiary

cena

dostępność

galeria prac

o twórcy

elżbieta wasyłyk

Malarka, poetka, teoretyk sztuki, dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureatka nagrody ZPAP 23 Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie oraz Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za całokształt pracy twórczej w dziedzinie sztuki. Twórczyni rozległej polichromii w kaplicy kościoła Bożego Ciała w Szczecinie, płócien dla kaplicy MB Saletyńskiej i polichromii w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Autorka czterech tomików poezji. Jej prace znajdują się w m.in. w zbiorach Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach.

fot. Paweł Semenowicz